Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Kuldīgas latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca

Kuldīgas raj., Jelgavas iela 26, Kuldīga, Dzirnavu iela 12, Kuldīga

Kuldīgas latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca

© Latvijas Nacionālā bibliotēka