Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Asarezers Krāslavā

Krāslavas raj., Krāslava

Asarezers Krāslavā (Ašaru ezers)

© Latvijas Nacionālā bibliotēka