Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Bornsmindes muiža

Bauskas raj.,

Bornsmindes muiža. Ziedoņa dārzkopības skola. (Jumpravmuiža)

© Latvijas Nacionālā bibliotēka