Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Ventspils. Miertiesa

Ventspils raj., Ventspils

Ventspils. Miertiesa

© Latvijas Nacionālā bibliotēka