Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Pilsētu un lauku skati fotografēto un tipogrāfiski iespiesto skatu atklātnes

Rīgas pasta un telegrāfa ēka

Rīgas raj., Aspazijas bulvāris 5, Rīga

Rīgas pasta un telegrāfa ēka

Rīga (Latvija), 20.gs. 30-tie gadi

Oriģinālais nosaukums: Das Rigasche Post- und Telegraphen-Gebäude

© Novikovs, Leontijs (1854-pēc 1910), Latvijas Nacionālā bibliotēka