Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas skati Stavenhagena gravīru estampos

Pilkuse

Bremenhofa Vidzemē (tagadējā Pilkuse; Igaunijā); 1866.

Oriģinālais nosaukums: Bremenhof. In Livland.

© Stavenhagen, Wilhelm Siegfried (1814-1881), Latvijas Nacionālā bibliotēka