Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas skati Stavenhagena gravīru estampos

Staelenhofas muiža Igaunijā

Staelenhofa (tagad Taali, Igaunijā). 1866.

Oriģinālais nosaukums: Staelenhof. In Livland.

© Stavenhagen, Wilhelm Siegfried (1814-1881), Latvijas Nacionālā bibliotēka