Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas skati Stavenhagena gravīru estampos

Borkholma

Borkholmas (tagad Porkuni, Igaunijā) pils; 1867.

Oriģinālais nosaukums: Schloss Borkholm. In Ehstland.

© Stavenhagen, Wilhelm Siegfried (1814-1881), Latvijas Nacionālā bibliotēka