Atbildes, kuras tu meklē
Latvijas skati Stavenhagena gravīru estampos

Igaunijas skats.

Oriģinālais nosaukums: Tischert. In Ehstland. 1867.

© Stavenhagen, Wilhelm Siegfried (1814-1881), Latvijas Nacionālā bibliotēka