Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Koknese. Pilsdrupas

Oriģinālais nosaukums: Kokenhusen. Burgruine

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'