Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Koknese. Pērse

Oriģinālais nosaukums: Kokenhusen. Perse

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'