Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava, Reformātu baznīca

Gruβ aus Mitau - Reformierte Kirche - Seestraβe. Sveiciens no Jelgavas. Reformātu baznīca. Ezera iela (tagad Uzvaras iela).

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'