Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava

Mitau. An der Aa-Brücke. Tilts Jelgavā.
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'