Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava, Palais Medem

Mitau, Bachstrase mit Palais Medem. Jelgava, Palais Medem Baha ielā (tagad J.Čakstes bulvāris).
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'