Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava

Gruβ aus Mitau - Landschaft an der Aa. Jelgavas ainava.
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'