Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Pils parks

Jelgava. Pils parks

Oriģinālais nosaukums: Mitau, Schloβpark

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'