Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava, Sv. Jāņa baznīca pie kapsētas

Jelgava, Sv. Jāņa baznīca pie kapsētas

Oriģinālais nosaukums: Mitau, Johanniskirche mit Friedhof

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'