Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava, Nikolaja baznīca

Mitau. Kannengieβerstraβe mit Nikolaikrich. Jelgava. Kannulējēju iela (tagad Mātera iela) pie Nikolaja baznīcas.
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'