Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgavas pils vārti

Jelgavas pils vārti

Oriģinālais nosaukums: Mitau Das Schloss-Portl

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'