Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava

Mitau - Palais-Straβe. Jelgava, Palejas iela (tagad Akadēmijas iela).
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'