Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Stacija. Sveiciens Jaunajā gadā!

Jelgava. Stacija. Sveiciens Jaunajā gadā!

Oriģinālais nosaukums: Mitau – Bahnhof. Sweizinu Jaunā gadā!

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'