Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava

Gruss aus Mitau. Palaisstrasse. Jelgava, Palejas iela (tagad Akadēmijas iela).
© Latvijas Nacionālā bibliotēka'