Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Tirgus.

Jelgava. Tirgus.

Oriģinālais nosaukums: Mitau - Markt

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'