Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Dambja iela

Jelgava. Dambja iela

Oriģinālais nosaukums: Mitau, Dammstraβe

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'