Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgavas tirgus laukums, fonā viesnīca Kurzeme

Jelgavas tirgus laukums, fonā viesnīca Kurzeme

Oriģinālais nosaukums: _Der Marktplatz in Mitau, im Hintergrund Hotel Kurland

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'