Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Pasta iela pie meiteņu ģimnāzijas.

Jelgava. Pasta iela pie meiteņu ģimnāzijas.

Oriģinālais nosaukums: Mitau. Poststrasse mit Mädchengymnasium.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'