Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Koknese. Stacija

Oriģinālais nosaukums: Kokenhusen. Der Bahnhof

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'