Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 41. Nākamā māja aiz Jaunpiebalgas vidusskolas

Šobrīd muzeja darbu turpina Vēsma Johansone. Muzeja dokumentu fondu izmanto daudzi interesenti- gan zinātniski pētnieciskajiem darbiem skolēni un studenti, profesori un grāmatu autori, jo fondā ir daudzi unikāli dokumenti, kurus vākuši vietējie novadpētnieki jau vairāku gadsimtu garumā.

Muzeja ekspozīcijas:

- Jaunpiebalga senāk un tagad : seni dokumenti, attēli un ziņas par ievērojamiem novadniekiem.
- Etnogrāfija : klēts, kalpu istabas fragments, saimnieka guļamtelpa, darbarīki.
- Skolu vēsture : Jaunpiebalgas draudzes skola, Mārtiņskola, Jēkabskola, Pēterskola, Jāņaskola.
- Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji – veterāni, viņu stādītā aleja.
- 1941., 1949.gads Jaunpiebalgā.
- Tautas frontes aktivitātes Atmodas laikā.
- Ilggadīgie Jaunpiebalgas mācītāji.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs ir sena lauku tipa celtne ar niedru jumtu. Projekta autors arhitekts Teodors Nigulis, sabiedriskais būvdarbu vadītājs Hermanis Pakulis. Tas tika atklāts 1977.gadā. Tas atrodas Jaunpiebalgas vidusskolas parka teritorijā. Līdz 2005.gadam muzeju vadīja Astrīda Knāķe.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska