Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Piemiņas akmens represētajiem

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Netālu no bijušās dzelzceļa stacijas ”Piebalga”

Pie bijušas Piebalgas stacijas atrodas akmens represēto piemiņai, kuru atklāja 1989.gada 14.jūnijā. To iesvētīja mācītājs J.Beģis un novēlēja, lai šis pelēkais akmens sliežu ceļa malā atgādina tagadējai un nākamajām paaudzēm par nevainīgo cilvēku ciešanām un vīrišķību.

1990.gada pavasarī Sibīrijā mirušo tuvinieki un draugi pie akmens izveidoja piemiņas birzi, kuru pēc gada iesvētīja mācītāja Sarmīte Fišere. Birzī aug 17 liepas un 27 ozoli.
Ik gadus šajā vietā 25.martā un 14.jūnijā notiek piemiņas pasākumi, gulst ziedi, deg svecītes.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!


Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska