Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Jaunpiebalgas novada dome

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 4

No 1998.gada rudens ēkā ir novada dome: reģionālā Tautskola, VAS „Latvijas pasts” nodaļa, a/s „Latvijas Krājbanka” filiāle, bibliotēka, sociālais dienests, komunālā saimniecība, kafejnīca u.c. iestādes.

Senatnē:

Jaunpiebalgas pagasta padome
k/z Piebalga kantoris;
Jaunpiebalgas slimnīca,
Miertiesa;
Medību muiža

Pēc Zviedru kara Pēteris I Piebalgu piešķīra grāfam Šeremetjevam. Jaunpiebalgas muiža sākumā bija neliela koka ēka, vasaras rezidence. 10./20.gs. mijā tā nodegusi un uzcelta jauna mūra vienstāva ēka ar mansardu, kas kalpojusi kā medību pils un vairākkārt cietusi ugunsgrēkos.
Muižas kompleksu veido magazīna (tagadējais kultūras nams), muižas kūts (aptieka un dzīvokļu māja), pienotava, krogs un citas dažādos laikos celtas ēkas.
Brīvās Latvijas laikā ēkā atradās miertiesa.
Laikā no 1950.-1952.g. uzcēla 2.stāvu un tajā darbojās Gaujienas rajona Izpildkomiteja. 60.gados to pārbūvēja un ierīkoja slimnīcu, kura izdega 1973.gadā. Līdz 1983.gadam pašā Jaunpiebalgas centrā stāvēja drupas, kuras nojauca un 1987.gadā jaunuzceltajā ēkā sāka darboties kolhoza” Piebalga” kantoris.

Stāsts:

Kad Rīga celta, visiem lauciniekiem, kas braukuši Rīgā, bija jāieved pa akmenim. Izņēmums bijuši Piebaldzēni, jo abas Piebalgas piederējušas grāfam Šeremetjevam, kurš saviem zemniekiem bija dabūjis atļauju akmeņus nevest. Tāpēc, sastopoties pie Rīgas vārtiem ar sargiem, šie vīzdegunīgie sacījuši: „Akmeņu nav, esam grāfa ļauži!”
1769, 764. Anna Ērgle Cēsu

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska