Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Jaunpiebalgas vidusskola

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 41

Pēdējo gadu laikā skola ir renovēta, tajā atrodas moderni labiekārtoti mācību kabineti, jauna piebūve ar sporta zāli.
Pie skolas atrodas dabas taka "Mēs savai skolai" parkā, kurā var aplūkot 16 objektus, tajā skaitā: vēja stabules, koka guļbūves aku un īpatnējus akmens krāvumus. Taku kopīgi veidojuši skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Tās garums 600 metru.
Vidusskola jau daudzus gadus darbojas starptautiskā projektā Comenius un sadarbojas ar daudzu valstu skolām.
2011.gada 2.jūnijā Jaunpiebalgas vidusskola atskatās uz saviem 65.pastāvēšanas gadiem absolventu salidojumā.

Senāk: Jaunpiebalgas vidusskola, Jāņa Sudrabkalna Jaunpiebalgas vidusskola.

Pēckara periodā 20.gs. 40. gados vienīgā vidusskola plašā apkārtnē bija Jaunpiebalgā. Tā bija pirmā vidusskola laukos Vidzemē. Mācības jaunajā skolas ēkā sākās 1952.gada 1.septembrī. Skolā strādāja daudzi lieliski pedagogi, bija raksturīga mākslinieciskās pašdarbības masveidība. No 1966.gada tika izkopts tuvais mežs, pamazām tika labiekārtota skolas apkārtne, ierīkoti apstādījumi, dīķi un veidojās plašs parks.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!


Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska