Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

Birzuļu mājas

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts, Birzuļu mājas

Birzuļu māju vecsaimniecība atrodas mežā, no tās ir saglabājušās 1,5 m augstas kūts akmens sienas un pagarbs, virs kura kādreiz bijusi klēts. Aiz kūts esot bijusi arī rija (netika lokalizēta dabā).

Birzuļos dzīvojis saimieks Adata, no ēkas saglabājušies tikai pamati. Aiz mājas bijis malkas šķūnis (šobrīd neeksistē). Birzuļu saimniecības teritorijā esot jābūt uzmanīgiem, jo blakus mājai atrodas aka, kuras augšējais grods ir bojāts.

Saimniecībā atrodas 2 saimniecības ēku akmens pamati. Apkārtne aizaugusi ar zāli, nekopta teritorija.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Zudušo mājvietu dižkoki

Objekta iesniedzējs: Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā:
Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Haralds Ērmanis
  2. A. Bīlenšteins „Latviešu koka celtnes”,Rīga, Jumava, 2001.
  3. 1927. gada topogrāfiskā karte

Skatīt arī: