Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

Krijupju dižozols

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts, Krijupji

Ozola apkārtmērs 4.17 m, atrodas apstrādāta lauka vidū. No Krijupju vecsaimniecības saglabājušies tikai 12 ozoli. Ēkas padomju gados nolīdzinātas (ieraktas zemē).

Īstie Krijupju saimnieki 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Rietumiem.

Stāsts par Krijupju mājām:

Ar šo vecsaimniecības vietu ir saistīts kāds nozīmīgs notikums latviešu partizāņu cīņas laikā. 1948. gada jūnija vidū Ziemeļvidzemes partizāni veica vienu no savām visasiņainākām akcijām – sarkano aktīvistu apšaušanām Bilskas pagastā. Iemesls – okupācijas režīma pieaugošās represijas pret latviešu turīgo un vidējo zemniecību, ar mērķi atbrīvot vietu kolhozu dibināšanai. Partizāns – bijušais Bilskas pagasta vecākais Pēteris Jucītis bija ierosinājis izrēķināties ar Bilskas pagasta istrebīķeļu vada komandieri Jāni Plato, kurš kopā ar brāli Jūliju, arī istrebīķeļu, dzīvoja Krijupjos. Šo uzbrukumu veica „Kārļa grupas” 5 vīri (šo grupu vadīja partizānu komandieris, bijušais leģiona leitnants Kārlis Mūsiņš) ar 3 vijciemiešiem, kas operācijas vietā ieradās 15. jūnijā, lai 2 dienas veiktu izlūkošanu. Bija nolemts veikt uzbrukumu dienā, kad notiks plaša talka, lai pagasta MZIP vajadzībām savāktu sienu. Uz šo talku plānoja ierasties vairāki sarkanie aktīvisti, kurus partizāni nolēma likvidēt. 17. jūlijā ap pusdienlaiku tika sagūstīti pie mežmalas pienākušie Jānis Platais ar sievu. Tūlīt visa grupa iznāca no meža un, aplencot pļavā esošos talciniekus (apmēram 20 cilvēku), tos aizdzina uz Krijupjiem. No šiem cilvēkiem partizāni izlasīja nošaušanai Jāni Plato, Smiltenes MTS direktoru LK(b)P biedru Reinholdu Jansonu, Bilskas MZIP direktoru istrebīķeļu LK(b)P biedru Jāni Pori un Bilskas pagasta MVD pilnvaroto jaunāko leitnantu Arvīdu Zemelu. Pārējos talciniekus ieslēdza vienā pagrabā, bet sarkanos aktīvistus ieveda otrā un nošāva. Pagrabā šāva, lai apkārtnē nebūtu dzirdams šāvienu troksnis. Vēlākos gados komunisti plaši izreklamēja Krijupjus kā „nacionālistisko bandītu” īpašu zvērību vietu. Nošauto sarkano aktīvistu bēres komunisti pārvērta par plašu propagandas akciju. Taču nacionāli noskaņoto iedzīvotāju aprindās šīs skaļās bēres izraisīja pilnīgi pretēju efektu. Trikātas pagasta tautas nama vadītājam Jēkabam Ozollapam, ejot aiz komunistu zārkiem, radās ideja Trikātā izveidot bruņotu pretpadomju organizāciju, jo tādas darbojās visā Latvijā, tikai Trikātā šādas aktivitātes vēl nebija. Tomēr viņa plāni tika izjaukti un viņš ar domubiedriem arestēts.

Saīsinājumi:
MTS – mašīnu un traktoru stacija
LK(b)P – Latvijas komunistiskās (boļševiku) partija
MZIP – mašīnu un zirgu iznomāšanas punkts
MDV – Iekšlietu ministrija

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Zudušo mājvietu dižkoki

Objekta iesniedzējs:
Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā:
Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Haralds Ērmanis, Aina Platā
  2. Z. Turčinskis „Ziemeļvidzemes mežabrāļi. Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā. 1944.—1953.gads”. Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011.
  3. 1927. gada topogrāfiskā karte

Skatīt arī: