Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

Zaļkalna mājas

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts, Mēri ciems. Zaļkalns

Kalnā atrodas 4 dažādos laika posmos būvētas un šobrīd neapdzīvotas saimniecības:Kalna vidū atrodas vecsaimniecība Zaļkalns (būvēta līdz 1920.g.). Saglabājušies saimniecības ēkas akmens pamati, kas atrodas pļavā; iebrucis pagrabs un Zaļkalnu dzīvojamās ēkas sienu fragmenti, kas aizauguši ar krūmiem un kokiem. Ēkas austrumos atrodas grodu aka.Zaļkalna A daļā atradās jaunsaimniecība Lieppoksnes (būveta pēc 1920.g.). Šobrīd saglabajies tikai šķūnis, bet dzīvojamā ēka esot aizvilkta uz citu vietu. Zaļkalna D daļā atradās mežsarga māja (būvēta līdz 1920.g.), kurai vēlāk tika dots nosaukums Aizpuri. Saglabājušies tikai ēkas un kūts pamati, kas aizauguši ar zāli un krūmiem. Ēkas celtas no laukakmeņiem un māla. Starp māju un kūti bijusi aka (šobrīd tikai bedre).Zaļkalna R pusē atrodas pamestas Padomju gados celtas ēkas, kurām arī dots nosaukums Zaļkalni.Senatnē:
Vecsaimniecībā Zaļkalns saimniekojuši 3 brāļi - Jūlis, Kārlis un Jānis Ābele (katram bija sava māja). Zaļkalnos dzīvojošās Velta, Vilma un Rita Ābeles tikušas notiesātas par mežabrāļu atbalstītīšanu.Kalna D nogāzē esošajā mežsarga mājā dzīvojis Zariņš. Savukārt kalna A pusē esošajās Lieppoksnēs dzīvoja Beikmaņi.

Stāsts par Zaļkalnu mājām:
Zaļkalnā esot atrasti akmens priekšmeti, kas pirms Otrā pasaules kara glabajušies Birzuļu (Mēru) skolā. Kalnā varētu būt bijusi apmetne vai pilskalns. Vieta nav arheoloģiski pārbaudīta. Agrāk kalns bijis kā atsevišķa sala (apkārt purvs), šobrīd apkārt atrodas pļavas.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Zudušo mājvietu dižkoki

Objekta iesniedzējs: Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā:
Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Padomju armijas karte, 1927. gada topogrāfiskā karte
  2. VKPAI PDC arhīvs
  3. Aija Dzirkale

Skatīt arī: