Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

Strautiņu dižtūja

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts, Mēri ciems. Strautiņi

Tūjas apkārtmērs ir 1.85 m. Atrodas blakus jaunsaimniecības Strautiņu dzīvojamai ēkai, no kuras saglabajušās daļa sienas. Saglabājusies akas vieta (bedre), kūts pamati, betonēts pagrabs (labā stāvoklī). Saimniecība aizaugusi ar krūmiem un zāli, atrodas meža pudurī. Netālu pļavā atrodas šķūņa betona pamati.

Senatnē:
Valdība agrārās reformas ietveros jaunajiem zemniekiem piešķīra zemi aptuveni 21 ha platībā. Sākumā tika piedāvātas zemes Mēru centrā, bijušie vācu muižnieku īpašumi. Tā kā bija paklīdušas runas, ka vācieši nāks atpakaļ, zemnieki piesardzības nolūkos izvēlējās apstrādāt zemi mežā, kas bija brīva valsts zeme (baidoties, ka vācieši viņiem varētu atņemt tikko izveidotās saimniecības). Strautiņi ir Aijas Dzirkales tēva mājas. Tēvs bija celtnieks, kurš 1923. gadā ienāca mežā un sāka celt Strautiņu jaunsaimniecību. No sākuma tika uzcelta pagaidu māja, kas vēlāk tika pārbūvēta par klēti. Šī klēts ir pārvilkta un atrodas Indrānu majās, kas atrodas Mēru centrā.Netālu atrodas vēl 5 neapdzīvotas jaunsaimniecības (Siliņi, Vēris, Ozoliņi, Dārziņi, Gromuļi), kas nozudušas no mūsdienu kartēm.Padomju gados šīs jaunsaimniecības tika pamestas.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Zudušo mājvietu dižkoki

TAKAS pieteicējs: Ilze Gaile

Darba grupa: Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska