Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Lielais bazārs Bērstelē

Svitenes upe

Zemgales reģions, Viesturu pagasts, Bērsteles ciems

Gar Bērsteles muižas centra A malu maza un lēna, bet raksturā ļoti neatkarīga līkumo Svitenes upīte. Tai ir paplata, lēzena senleja ar neskaitāmām vecupēm, kas vietumis apaugušas kārkliem un citiem krūmiem. Kopējais upes garums 80 km(Latvijā 49km).Kritums 47 m (0.6m/km). Sākas Lietuvā un ietek Lielupē (ap 7km virs Jelgavas).Kreisā krasta pietekas - Liepars (43km).
Labā krasta pietekas - Virsīte (40km), Kapupe (17km). Zivis - plauži, līdakas, raudas, asari, vēdzeles, vimbas. Svitenes gultne vietām regulēta. Sausā laikā upes augštecē maz ūdens.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Lielais bazārs Bērstelē

Objekta iesniedzējs: Inta Mihailova

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane