Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Rogāļu gravas septiņi brīnumi

TAKA: Rogāļu (arī Rogaļu) gravas 7 brīnumi

Latgales reģions, Kūku pagasts, Rogāļu grava, 5. km pa labi Daugavpils šoseja, norāde – Rogāļu dižakmens 1km

Piedzīvojumiem bagāts ceļojums uz Rogāļu dižakmeni.
Klimata izmaiņas Rogāļu gravu skar visvairāk. Laika apstākļi 10 gadu laikā nežēloja tiltiņus, soliņus u.c. atpūtas objektus. 2009. gadā tika realizēts Daugavas Savienības atbalstīts projekts „Rogāļu gravas sakopšana un objektu atjaunošana”. ( Projekta vadītāja Vizma Lejiņa ). Grava kļuva tīrāka, sakoptāka un jaukāka. Kopā ar Jēkabpils BJC mazpulku „Skudru pūznis”, projekta ietvaros izstrādāta spēle „Rogāļu gravas 7 brīnumi”. Rīkotas talkas, dažādi pasākumi...

Pasaules globālās klimata izmaiņas skar arī Rogāļu gravu: siltas ,aukstākas ziemas, tāpat plūdi Daugavā ietekmēAkmeņupītes līmeni.

Visi veiktie darbi un pasākumi notiek saskaņojot to ar Rogāļu gravas 2 īpašniekiem.

Takā iekļauti 8 apskates objekti:
1. Rogaļu gravas skudru pūžņi
2. Rogaļu gravas mīlestības ozoli
3. Rogaļu gravas mežābele
4. Rogaļu gravas dižakmens ar informatīvo stendu
5. Rogaļu gravas dižakmens
6. Rogaļu gravas avots
7. Rogāļu gravas auto stāvlaukums un informācijas stends
8. Attēlu kolāža: Rogāļu gravas 7 brīnumi

TAKAS pieteicējs: Vizma Lejiņa

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Valda Čakša