Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Rīteri un tās mantojums

TAKA: Rīteri un tās mantojums

Zemgales reģions, Klintaines pagasts, Rīteri

Stukmaņu un Rīteru ciemu muižas, kalni un senkapi.
Pļaviņu novada Klintaines pagastā atrodas divi ciemi: Stukmaņi un Rīteri. Stukmaņu ciems ir pazīstams ar saviem kultūrvides objektiem- Stukmaņu muižu, Vīnakalnu, Oliņkalnu. Bet otrs ciems Rīteri ir nepamatoti aizmists. Rīteru ciemā 1632. gadā koknesietim H. Grīteram piešķīra muižiņu. Rīteros bijis arī krogs. Rīteros ir sena un liela kapsēta, kura veidojās 1711. gadā. Tā ir retums Latvijā. Kapsētai platību piešķīra muiža, un kapus norobežoja ar akmeņu krāvumu, kurš rietumu un ziemeļu pusē vēl ir saglabājusies. Lūdzu, pastāstiet, kur atrodas Kristīnes kaps? Skaidrs, ka runa ir par rakstnieka Blaumaņa „Purva bridēja” galveno varoni Kristīni. R. Blaumaņa simpātija Kokneses barona kalponīte - Made Kapmale „Purva bridēja” Kristīnes īstais prototips ir dzīvojusi Daugavmalā „Daugav-ārlupos un apglabāta Rīteru kapos. Ilgus gadus par Kristīnes prototipu tika uzskatīta Made Svile.

Lihse Horst dzimusi 1813. gadā, mirusi 1886. gada 21. aprīlī. Šādu rakstu var redzēt „Purva bridējas” Horsta madāmas kapakmenī Rīteru kapos.

Takā iekļauti 5 apskates obejkti
1. Made Kapmale - R. Blaumaņa noveles "Purva bridēja" prototips
2. Rīteru grava
3. Rīteru grava senatnē
4. Rīteru kapsēta
5. Rīteru kapsēta 2
6. Rīteru muiža

TAKAS pieteicējs: Alita Kluša, Klintaines pagasta bibliotekāre

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane