Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Teātris Nītaurē

Nītaures pašdarbības teātra vēsture

Vidzemes reģions, Nītaures pagasts,

Teātra spēlēšana Nītaurē bijusi cieņā jau sen. Ir saglabājušies avīžu raksti un atmiņas no 1945.gada, kad 24.jūnijā Nītaurē notika apkārtējo pagastu pašdarbības pulciņu skate. Laikrakstā „Darba Balss” 1945.gada 6.jūlijā Ceipe raksta par pašdarbības skati Nītaurē. Nītaurieši rādījuši Blaumaņa „No saldenās pudeles”. Vadītājs- nepilnās vidusskolas direktors Kļaviņš. Labākā aktrise skolotāja Jursone. Gatavojoties vēlēšanām, iestudēti fragmenti no V. Lāča „Uzvara”, A. Sakses „Saruna ar aģitatoru”. Režisors bijis skolotājs Jāzeps Zilgalvis. 1947.gadā Nītaures mākslinieciskās pašdarbības pulciņa dramatiskā kopa iestudē lugu „Šokolādes princese”.Cēsu rajona laikrakstā „Padomju Druva” 1969.gada 15.maijā T. Šverste rakstīja, ka nītaurieši pošas uz starprajonu skati, un ka Nītaures padomju saimniecības drāmas kolektīvs jau sen pazīstams kā prasmīgs pašdarbības entuziastu kolektīvs, kas rajona godu pārstāvējis arī Rīgā. „Viņi pagājušajā gadā ierindojās 3. vietā republikā… Tagad kolektīvu vada Daina Lapsa un Jānis Kalniņš. … Iestudēta Skučaites „… un – tiesības mīlēt”. Izrādei dekorācijas pirmo reizi veidoja Silvija Miķe.

Pateicoties tam, ka saimniekot savā ģimenes īpašumā no pilsētas uz laukiem pārnāca teātra entuziasts, režisors Arturs Bērziņš, 1997.gada rudenī Nītaurē pēc daudzu gadu pārtraukuma pašdarbības teātris atsāka darbību. Pirmā iestudētā luga bija A. Upīša „Ziņģu Ješkas uzvara”. Kolektīvs saņēmis ne tikai skatītāju aplausus, bet arī profesionāļu atzinības. Lielākais panākums – amatierteātru skatē „Gada izrāde 2005”B grupas laureāti ar Jāņa Jurkāna lugu „Vistas”..

Takas pieteicējs: Maira Prikule un Lauris Prikulis

Latvijas kultūrvides TAKAS kuratore Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Šverste T.Nītaurieši pošas uz starprajonu skati /Tatjana Šverste //Padomju Druva.-(1969,15.maijs), 4.lpp.

Skatīt arī: