Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Zudušo mājvietu dižkoki

Pulciņu dižliepas

Vidzemes reģions, Bilskas pagasts,

Nedaudz spokaina vieta, jo vecsaimniecība atrodas tālu no apdzīvotām vietām (meža vidū). Pirmā pazīme, ka šajā vietā reiz atradās mājvieta, ir meža vidū augošās liepas, no kurām lielākai daļai ir satrupējuši stumbri. No Pulciņu mājas saglabājušies tikai ēkas pamati, kas aizauguši ar zāli, krūmiem un kokiem. No rijas saglabājusies tikai krāsns, caur riju ir izbraukāts meža ceļš. Vecsaimniecības teritorijā atrodas arī grodu aka, bez ūdens. Jābūt uzmanīgiem, jo akai trūkst augšējie grodi (atrodas bedrē, sākas zem zemes līmeņa). Atrodas vairākas bedres ar ieejas vietām, kas aizaugušas ar zāli un krūmiem. Atrodami arī divisaimniecības ēku akmens pamati.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Zudušo mājvietu dižkoki

Objekta iesniedzējs: Ilze Gaile, Edgars Gaile

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. 1927. gada topogrāfiskā karte

Skatīt arī: