Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Dabas taka Reizeni - Taurkalne

Aklais ezers

Zemgales reģions, Valles pagasts, Taurkalne

Platība ir 24,6 hektāri, lielākais dziļums 3,8 metri, vidējais dziļums – 2,3 metri. Krasti zemi, līdzeni, kūdraini. Ezera ūdeņus uz Daugavu novada Vitkopupīte.

Senatnē:
Senais sprostezers, kuru no visām pusēm ieskauj Aklā ezera purvs.

Stāsts par Aklo ezeru:
Divpadsmit kilometrus no Jaunjelgavas, pie Taurkalnes stacijas, atrodas, tā saucamais, Aklais ezers. Tas ir paliels ezers, kuram apkārt šalc vecais Taurkalnes sils. Viņa, t.i. šī ezera tumšais līmenis, ir gandrīz vienmēr rāms un vietām no tā paceļās kupli zāļu kušķi. Zvejnieki nezvejo šajā ezerā, jo ar to saisti drausmīgi nostāsti. Kādā dienvidū divi puiši aizgājuši uz Aklo ezeru zvejot. Ilgi tie velti pūlējušies noķert kādu zivi. Pēdīgi tiem laimējies izvilkt lielu, savādu, asarim līdzīgu zivi. Abi puiši nu gribējuši doties uz mājām. Te uzreiz ezers sācis briesmīgi trakot. Lieli viļņi gāzušies pār krastu un šķīduši pret priežu stumbriem. Līdz šim skaidrais ūdens pārvērties par brūnu, duļķainu šķidrumu, un iz tā izkāpis pats velns. Briesmīgi, skaņi saucieni atskanējuši no viņa lūpām, tas kliedzis: „Visas zivis ir, tikai Strupastes trūkst, kas man to ir nozadzis?” Puiši no visa šī notikuma tā pārbijušies, ka iesvieduši savādo zivi atpakaļ ezerā un steidzīgi devušies mājās. Puiši šo notikumu arī pastāstījuši citiem, bet pēc laiciņa abi nomiruši. Tādēļ arī līdz šai dienai ne „akls zvejnieks” neiet uz šo ezeru zvejot, un no šī notikuma tad arī ezers dabūjis savu nosaukumu. [LFK 861, 1055. Mārtiņš Galdiņš 96 g.v., Jaunjelgavas „Galdiņos”; pier. Velta Dzelstiņa 15 g.v., 1938.]


Apskates objekts iekļauts TAKĀ
: Dabas taka Reizeni - Taurkalne

Takas autoru kolektīvs: Laura Strupa, Silvers Strups, Sintija Kreimane

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Zemgales reģionā: Aelita Ramane