Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Velotūrisma maršruts „Pār Ilzenes pakalniem…”

Liepiņu kalns

Vidzemes reģions, Ilzenes pagasts, Liepiņas

Iebraucot no Trapenes puses Ilzenes pagastā,pa ceļu Ilzene – Dūre,labajā pusēredzams 114,7 m augstais, plašais Liepiņu kalns ar mežiem apaugušu ainavu visapkārt. Kalna ziemeļu pusē tek Melnupe.

Senatnē:

Senāk, pirms Melnupes iztaisnošanas (20. gs 60. gadi ) kalna tuvumā atradās Liepiņu avots. Liepiņu kalns varētu būt senvieta, jo tuvumā atrodassenas, lībiešu apdzīvotas vietas: Paiķeni (no lībiešu valodas "Ielāpu" ciems ), Mežslokas, Sūzari (no lībiešu valodas "Purva sirds") Kolateri (no lībiešu valodas "Skaļa balss". Arī īpašvārds "Liepiņu" norāda uz vietas senumu, jo šajā apkārtnē dzīvojuši vistālāk Latvijas teritorijā dzīvojošie Vidzemes lībieši.

Lībieši savu identitāti saglabāja līdz 20. gs. sākumam, bet pēdējo lībiešu valodu un etnogrāfiju 20. gs. 60. gados pētīja Tartu universitātes profesors P. Ariste.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Velotūrisma maršruts „Pār Ilzenes pakalniem...”
Objekta iesniedzējs
: Benita Kokarēviča

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Enciklopēdija. Latvijas pagasti. 1. daļa 354. lpp. ar karti

Skatīt arī: