Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Piltenes nūjotāju takas

Ebreju kapi Priekšpiltenē

Kurzemes reģions, Piltenes pagasts, Ugāles iela, Priekšpiltenē

Seni kapi, saglabājušās kapu plāksnes un senais mūra žogs.

Senatnē:
Priekšpiltene vēsturiski izaugusi kā nevācu amatnieku apmešanās vieta, jo Piltenē mājas drīkstējuši celt tikai vācieši un ebreji. Priekšpiltenes galvenā iela – Ugāles iela kādreiz bijusi garākā Latvijā (vairāk kā 10 km). Piltenē jau kopš hercoga Magnusa laikiem 16.gs. bija izveidojusies spēcīga ebreju kopiena, bijusi arī sinagoga un ebreju skola. Ebreju kapi ir vieni no senākajiem Latvijā, iespējams, ka pirmie apbedījumi veiktitrīs gadsimtus pirms 1617.gada (novadpētnieka G.Daudzes teiktais), pēdējie pirms 2. pasaules kara.

Objekta iesniedzējs: Antra Krauze, Jānis Freimanis, Daiga Laterere

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Kurzemes reģionā: Igeta Gredzena

Izmantotā literatūra:

  1. Briede M. Gan apkoptas, gan pamestas kapsētas. Ventas Balss, 22.11.2007.
  2. Rāpatu grāmata: No Piltenes Ugālē / sast., red., māksl. Laimdota Junkara. - [B.v.]: Visual Studio, 2011., 597.- 598. lpp.

Skatīt arī: