Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Medumu pagasta dārgumi

Medumu parks

Latgales reģions, Medumu pagasts, ceļa Daugavpils- Zarasi tuvumā

Medumu parks ir valsts nozīmes dendroloģiskais stādījums. No 1977. gada 15. aprīļa Medumu parks ir aizsargājamo objektu sarakstā. Tas atrodas Medumu pagasta centrālajā daļā, Medumu ezera austrumu piekrastē. Parka platība ir 12,5 ha, tas ir veidots angļu stilā. Parka ierīkotāji bija barons Arturs fon Etingens, krievu ģenerālis Ušakovs un Pēterburgas botāniķis Lackis. Ozolu aleja gar parka malu ved uz bijušo vasarnīcu, vēlāk šajā ēkā tika izvietota pagasta valde. Parkā ieved simtgadīgo platlapu liepu aleja. Parka teritorijā atrodas arī Medumu vidusskolas ēka (uzcelta 1937.gadā), 19. gadsimtā šajā vietā atradās pārvaldnieka māja. Kungu māja, iespējams, atradusies parka dienvidu daļā, uzkalnā, kur šodien ir sporta laukums – par to liecina uzkalnā esošā pagraba atliekas, ziemeļos no tā ir dīķis un liela lauce, kā arī platlapu (liepu) stādījumi. Laucē kādreiz bija ierīkota estrāde. Jaukta lapkoku aleja aizved līdz ezeram.Parkā ir daudz lielu ozolu, ošu, liepu un vīksnu, ir reģistrēta 31 aizsargājamo koku suga. Parka reljefs ir viļņots un nolaidens uz ezeru ar nogāzēm. Parks ir iemīļota atpūtas vieta, piesaistot apmeklētājus ar ezera smilšainajiem krastiem. Šeit regulāri notiek ciemata kultūras un sporta pasākumi.

Parka teritorijā tika izveidota izziņas taka 2 km garumā. Takas apmeklētāji var apskatīt gan dabas, gan vēsturiskus objektus: Latvijas prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 1999.gadā iestādīto ozolu, vēja lauztās liepas, mākslīgu dīķi ar „Mīlestības tiltiņu” un nelielu mākslīgu ūdenskritumu, veco liepu aleju, no stāva krasta Medumu ezeru, Pirmā pasaules kara tranšejas, muižas pagraba vietu. Ceļojuma ilgums ir 90 minūtes.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ: Medumu pagasta dārgumi

Objekta iesniedzējs: Miropija Petkune

Darba grupa: Medumu vidusskolas Vides draugu klubs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Latgales reģionā: Ilona Skorodihina