Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Piemiņas akmeņi Brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” literārajiem tēliem Pāvulam un Ķencim

Vidzemes reģions, Zosēni, ceļa Drusti-Dzērbene malā pie Vecurlēm

1. attēls.
Tēlnieka Jāņa Strupuļa piemiņas akmens Pāvulam tika atklāts 1999.gada 21.augustā pie Brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” literārā tēla prototipa Jāņa Sutra mājām Vecurles. Piemiņas vietas autors ir Jānis Strupulis.

Starp Kalna Ķenciem un Vecurlēm atrodas Ķenča kalns ar plašu skatu uz apkārtni un tematisku vējrādītāju.

2. attēls.
Piemiņas akmens Ķencim atrodas pie Kalna Ķencu mājām, jo tajās dzīvojis brāļu Kaudzīšu romāna „Mērnieku laiki” literārā tēla prototips Pidriķis Branders. Akmeni veidojis J.Strupulis.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs
Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. M.Grīnvalds, J.Polis, G.Rukšāne, D.Vasmanis //Iepazīsti Cēsu novadu, 2001.- 170.lpp.
  2. Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs, Imants Ziedonis // Lauku sēta ir gudra. - [Rīga] : Jumava, [2001]. – 38.39. lpp.

Skatīt arī: