Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Bijušais pagasta nams Abrupē

Vidzemes reģions, Jaunpiebalgas pagasts, Abrupes centrā - ceļa Jaunpiebalga- Vecpiebalga kreisajā malā

Dzīvojamā ēka. Uz ēkas redzamais gada skaitlis: 1890. norāda laiku, kad tā būvēta. Ilgu laiku tā bija Jaunpiebalgas pagasta nams. 1917.gadā ēkā atradās Latvijas Sociādemokrātiskās partijas Piebalgas rajona komiteja. Par to liecina plāksne pie ēkas sienas.

Padomju varas gados tajā bija izpildkomiteja (līdz 50.-tajiem gadiem,) tautas nams, Gaujas bibliotēka (līdz 2003.) un kopsaimniecības „Kaļiņins” valde, kopmītnes. Ēkā ir pieņemti daudzi Jaunpiebalgas pagastam svarīgi lēmumi, notikuši dažādi kultūras pasākumi. Tā ilgstoši ir bijusi piebaldzēnu sabiedriskais un kultūras centrs, piedzīvojusi visas 20.gs. lielās politiskās pārmaiņas un varas, arī daudz asaru un izmisuma.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs
Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska