Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Kārļa Zāles piemineklis Brīvības cīņās (1914-1921) kritušajiem draudzes locekļiem

Vidzemes reģions, Jaunpiebalga, Gaujas iela 23, pie luterāņu baznīcas

2010.gada pavasarī piemineklis tika restaurēts un 3.jūlijā uz tā 80.gadadienu ieradās Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi, LR Zemessardzes komandieris pulkvedis Juris Zeibārts, ģenerāļi Kārlis Krēsliņš, Juris Vectirāns u.c.Katru gadu 11.novemra vakarā Lāčplēša dienā novada iedzīvotāji sapulējas pie pieminekļa, lai godinātu Brīvības cīņas kritušos.

Tāpat kā baznīca, arī piemineklis tumšajos rudens un ziemas vakaros ir izgaismots.

Senatnē:

Tēlnieka Kārļa Zāles un arhitekta Aleksandra Birznieka veidotais piemineklis Brīvības cīņās (1914-1920) kritušajiem Jaunpiebalgas draudzes locekļiem tika atklāts 1930.gada 29.jūnijā. Pasākumā piedalījās valsts prezidents Alberts Kviesis, kara ministrs Mārtiņš Vācietis, Saiemas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš u.c. Piemineklis veidots no Allažu šūnakmens simboliska tempļa veidā. Priekšējā ailē kalts sēdošs Mātes Latvijas tēls, pie kuras krūtīm atdusas divi tās dēli. Ailes augšējā daļā uzraksts: MŪŽAM NERIMS VAROŅU GARS. Pieminekļa aizmugurējā daļā uzraksts: BRĪVĪBAS CĪŅĀS KRITUŠAJIEM. Blakus esošie ozolu stādījumi papildina pieminekļa nozīmību, organizē vidi, rada harmonisku noskaņu.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska