Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Piemiņas akmens operas „Baņuta” libreta autoram Artūram Krūmiņam

Vidzemes reģions, Zosēnu pagasts,

Piemiņas akmens atrodas pie akadēmiķa Artūra Krūmiņa dzimtajām mājām “Piekalņēm” Skrāģu krogā. 1999.gada 21.augustā Piebalgas novada 6. kultūras svētkos tur atklāja memoriālo istabu, kura ir pamats jaunajam operas „Baņuta” muzejam.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs, Imants Ziedonis // Lauku sēta ir gudra. - [Rīga]: Jumava, [2001]. – 40. lpp.

Skatīt arī: