Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Spulgu kadiķis

Vidzemes reģions, Zosēni, Aug uz Z no Spulgām ceļa Lembis-Drusti-Vecpiebalga A pusē

Zviedrijas kadiķis, saukts par Spulgu kadiķi, jo atrodas pie Spulgu mājām.. Dižkadiķa apkārtmērs 1,45m, augstums 11m (2002)

Nostāsts par lielo paegli
Netālu no mūsu mājām kaimiņa pļavā atrodas liels, zaļš un ļoti, ļoti vecs paeglis. Stāsta, ka šo paegli atcerējušās četras paaudzes. Šo paegli vēl tagad var redzēt tādu pašu kādu redzējuši tēvu – tēvu – tēvi.
Rakstījis: Jānis Gūts.
Stāstījis: Antons Gūts (58 g. vecs)

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs
Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska