Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Piemiņas akmens selekcionāram Vilim Gaujeram

Vidzemes reģions, Zosēni, Drustu - Dzērbenes - Rudiņu krustcelēs

Netālu no Lejas Ķencu un Mazķencu mājām ceļa malā Drustu – Dzērbenes - Rudiņu krustcelēs atrodas tēlnieka Aivara Kerliņa veidotais piemiņas akmens selekcionāram un agronomam Vilim Gaujeram uzstādīts ceļa malā, netālu no viņa dzimtajām mājām Ķenciem. Vairāku ceļu sadurē Cēsu rajona agronomi ir izveidojuši piemiņas vietu izcilajam kartupeļu selekcionāram. Apkārt iestādīti kociņi. Pie tiem plāksnīšu nav, toties ir žurnāls, kurā viss pierakstīts: kad, kas un ko darījis.

Apskates objekts iekļauts TAKĀ:Iepazīsti Jaunpiebalgas novadu!

Objekta iesniedzējs: Baiba Logina, Vēsma Johansone, Irene Prīse, Juris Pīčs

Latvijas kultūrvides TAKAS kurators Vidzemes reģionā: Gunta Romanovska

Izmantotā literatūra:

  1. Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs, Imants Ziedonis // Lauku sēta ir gudra. - [Rīga] : Jumava, [2001]. –39. [41.]lpp.

Skatīt arī: